พลานาเรีย (อังกฤษ: planarian) เป็นชื่อสามัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส เป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในชั้นเทอเบลลาเรียที่ไม่เป็นปรสิต แต่บางครั้งก็ใช้เป็นชื่อสามัญของสกุล Dugesia[1] เป็นเทอเบลลาเรียกลุ่มที่มีสำไส้แตกเป็นสามแขนง อาศัยอยู่ในน้ำจืด ดำรงชีวิตเป็นอิสระ เคลื่อนที่โดยการคืบคลานไปบนพื้นผิว กินสัตว์อื่นเป็นอาหารมีเส้นประสาททางด้านท้องเพียงคู่เดียวแบ่งเซลล์แบบ mitosis ได้

Polycelis felina พลานาเรียน้ำจืดชนิดหนึ่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. Campbell, Neil A. (2005). Biology. Benjamin Cummings. pp. 1230 pp. ISBN 0-8053-7146-X. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |coauthors= ถูกละเว้น แนะนำ (|author=) (help)
  • บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์. สัตววิทยา. กทม. : สำนักหิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.