พลังงานส่องสว่าง

พลังงานส่องสว่าง (luminous energy) หรือที่เรียกว่า ปริมาณของแสง (quantity of light)[1] เป็นปริมาณที่อธิบายว่าการส่องสว่างของแสงทั้งหมดที่ปล่อยออกมาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจากแหล่งกำเนิดแสงจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน หน่วย SI ใช้เป็น ลูเมน·วินาที (lm·s) หรืออาจใช้เป็น ลูเมน·ชั่วโมง (lm·h)

คำนิยาม

แก้

พลังงานส่องสว่างเป็นหนึ่งในปริมาณทางจิตฟิสิกส์ที่มนุษย์รับรู้ ค่าหาได้จากปริพันธ์ของฟลักซ์ส่องสว่างเทียบกับเวลา

ถ้าให้ฟลักซ์ส่องสว่างที่เวลา t เป็น   แล้วพลังงานส่องสว่างของฟลักซ์จากเวลา   จนถึงเวลา   แสดงด้วยสูตรต่อไปนี้

 

แม้ว่าจะใช้ชื่อเรียกว่า "พลังงาน" แต่จริง ๆ แล้วหน่วยไม่ใช่ จูล (J) ดังนั้นตามหลักแล้วพลังงานส่องสว่างไม่ถือว่าเป็นพลังงาน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับพลังงานจากการแผ่รังสี จึงเรียกว่า พลังงานส่องสว่าง

อ้างอิง

แก้