พรูฟ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ปรู๊ฟ ทับศัพท์มาจากคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ proof อาจหมายถึง