บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระแจ้ง (ພຣະແຈ້ງ) หรือ พระอรุณ (ພຣະອະຣຸນ) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะลาว เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2401 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้อัญเชิญพระอรุณ หรือพระแจ้งมาจากเมืองเวียงจันทน์ โดยมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญมาประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง แต่ภายหลังพระองค์ได้มีพระราชดำริที่จะย้ายพระอรุณมาประดิษฐาน ณ วัดอรุณราชวรารามแทนด้วยเหตุที่นามพระพุทธรูปพ้องกับชื้อวัด ดังปรากฏหลักฐานจากพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีมะเมีย จ.ศ. 1220 (พ.ศ. 2401) ความตอนหนึ่งว่า “...ยังมีพระที่มีชื่อเอามาแต่เมืองเวียงจันทน์อีกสองพระองค์ พระอินแปลงน่าตัก 2 ศอกเศษ พระอรุณน่าตักศอกเศษ พระอรุณนั้น ฉันคิดว่าจะเชิญลงมาไว้ในพระวิหารวัดอรุณ เพราะชื่อวัดกับชื่อพระต้องกันสมควรแต่จะให้จัดแจงที่ฐานเสียให้เสร็จก่อน แล้วจึงจะเชิญลงมาต่อน่าน้ำ...” จากพระราชดำริดังกล่าว ในเวลาต่อมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระอรุณประดิษฐานในพระวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยโปรดให้ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหน้าพระพุทธชัมพูนุท ซึ่งเป็นพระประธานนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ในวันที่ 12 เมษายน จะอัญเชิญพระอรุณองค์จำลองแห่เวียน ตั้งแต่ถนนอรุณอมรินทร์ไปจนถึงถนนอิสรภาพ และในวันที่ 13 เมษายน จะอัญเชิญพระอรุณองค์จำลองออกมาให้ประชาชนสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี

พระแจ้ง
พระแจ้ง.jpg
ชื่อเต็มพระอรุณ
ชื่อสามัญพระแจ้ง
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะปางมารวิชัย​ ศิลปะล้านช้าง
ความกว้าง50 เซนติเมตร
วัสดุสำริด
สถานที่ประดิษฐานพระวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ความสำคัญมีนามพ้องกับชื่อวัด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อ้างอิงแก้ไข