พระเจ้าไท่เจี่ย

พระเจ้าไท่เจี่ย (จีน: 太甲) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1640 ปีก่อนคริสตกาล - 1628 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 12 ปี เมื่อ 1628 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าหวัวติง พระราชโอรสขึ้นสืบราชวงศ์

พระเจ้าไท่เจี่ย
1640 ปีก่อนคริสตกาล - 1628 ปีก่อนคริสตกาล
พระบรมนามาภิไธยไท่เจี่ย
พระปรมาภิไธยพระเจ้าไท่เจี่ย
ครองราชย์1640 ปีก่อนคริสตกาล - 1628 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนพระเจ้าจงเหริน
รัชกาลถัดไปพระเจ้าหวัวติง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาต้าติง (พระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าถัง)
พระราชบุตรพระเจ้าหวัวติง,พระเจ้าไท่เกิง

ตามบันทึกประวัติศาสตร์ พระเจ้าไท่เจี่ยทรงไร้ปรีชาสามารถในการปกครองบ้านเมือง ทรงละเมิดกฎหมายบ้านเมือง และปฎิบัติไม่ดีต่อประชาชนของพระองค์เอง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าไท่เจี่ย ถัดไป
พระเจ้าจงเหริน   พระมหากษัตริย์จีน
(1640 ปีก่อนคริสตกาล - 1628 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าหวัวติง|}