พระเจ้าจงเหริน (จีน: 外丙) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1644 ปีก่อนคริสตกาล - 1640 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 4 ปี เมื่อ 1640 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าไท่เจี่ยพระญาติขึ้นสืบราชวงศ์

พระเจ้าจงเหริน
1644 ปีก่อนคริสตกาล - 1640 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย จงเหริน
พระปรมาภิไธย พระเจ้าจงเหริน
ครองราชย์ 1644 ปีก่อนคริสตกาล - 1640 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน พระเจ้าไหวปิง
รัชกาลถัดไป พระเจ้าไท่เจี่ย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าถัง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าจงเหริน ถัดไป
พระเจ้าไหวปิง   พระมหากษัตริย์จีน
(1644 ปีก่อนคริสตกาล - 1640 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าไท่เจี่ย