พระเจ้าหวัวติง (จีน: 沃丁) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 19 ปี เมื่อ 1609 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าไท่เกิง พระอนุชาขึ้นสืบราชวงศ์

พระเจ้าหวัวติง
1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย หวัวติง
พระปรมาภิไธย พระเจ้าหวัวติง
ครองราชย์ 1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน พระเจ้าไท่เจี่ย
รัชกาลถัดไป พระเจ้าไท่เกิง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าไท่เจี่ย

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าหวัวติง ถัดไป
พระเจ้าไท่เจี่ย   พระมหากษัตริย์จีน
(1628 ปีก่อนคริสตกาล - 1609 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าไท่เกิง