พระเจ้าโจวฮุ่ย (จีน: 周惠王; อังกฤษ: King Hui of Zhou; สิ้นพระชนม์ 652 ปีก่อนคริสตกาล) พระนามเดิมคือ จี ล่าง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 17 แห่งราชวงศ์โจวของจีนโบราณ พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์โจวตะวันออก เสวยราชย์ราว 676–652 ปีก่อนคริสตกาล[2] พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโจวซี พระองค์มีพระมเหสีสองพระองค์ คือจักรพรรดินีเฉิน และจักรพรรดินีฮุ่ยโจว ครั้นเมือพระองค์สวรรคต พระเจ้าโจวเซียง พระราชบุตรก็ขึ้นครองราชย์ต่อ

พระเจ้าโจวฮุ่ย
King Hui of Zhou
พระมหากษัตริย์จีน
ครองราชย์676–652 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าพระเจ้าโจวซี
ถัดไปพระเจ้าโจวเซียง
สวรรคต652 ปีก่อนคริสตกาล
คู่อภิเษกพระราชินีเฉิน
พระราชินีฮุ่ยโจว
พระราชบุตรพระเจ้าโจวเซียง
Duke Zhao of Gan
Wang Ji
พระนามเต็ม
ชื่อสกุล: จี (姬)
ชื่อ: ล่าง (閬)
ราชวงศ์ราชวงศ์โจว
พระราชบิดาพระเจ้าโจวซี[1]

อ้างอิง แก้

  1. Michael Loewe and Edward Shaughnessy, บ.ก. (1999), The Cambridge History of Ancient China, Cambridge University Press
  2. Records of the Grand Historian by Sima Qian
ก่อนหน้า พระเจ้าโจวฮุ่ย ถัดไป
พระเจ้าโจวซี
(ราชวงศ์โจวตะวันออก)
  พระมหากษัตริย์จีน
(676–652 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าโจวเซียง|}