พระเจ้าโจวซี (จีน: 周僖王; อังกฤษ: King Xi of Zhou; สิ้นพระชนม์ 677 ปีก่อนคริสตกาล) พระนามเดิม จี หูฉี เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์โจวของจีนโบราณ และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โจวตะวันออกของจีนโบราณ เสวยราชย์ราว 681–677 ปีก่อนคริสตกาล[1]

พระเจ้าโจวซี
King Xi of Zhou
พระมหากษัตริย์จีน
ครองราชย์681–677 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าพระเจ้าโจวจวง
ถัดไปพระเจ้าโจวฮุ่ย
สวรรคต677 ก่อนคริสตกาล
พระราชบุตรพระเจ้าโจวฮุ่ย
Duke Wen of Wangshu
พระนามเต็ม
ชื่อสกุล: จี (姬)
ชื่อ: หูฉี (胡齊)
พระราชบิดาพระเจ้าโจวจวง

พระองค์ทรงเสวยราชย์ต่อจากพระเจ้าโจวจวง พระราชบิดาของพระองค์[2] ครั้นเมือพระองค์สวรรคต พระเจ้าโจวฮุ่ย พระราชบุตรก็ขึ้นครองราชย์ต่อ

เมื่อถึงเวลาที่จีนได้แตกแยกไปเป็นหลายรัฐ กลุ่มกษัตริย์ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในจีนอีกต่อไป[3]

อ้างอิง แก้

  1. Michael Loewe and Edward Shaughnessy, บ.ก. (1999), The Cambridge History of Ancient China, Cambridge University Press
  2. Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành (1998), Cố sự Quỳnh Lâm, NXB Thanh Hoá
  3. ZHOU GENEALOGY (Warring States Period)
ก่อนหน้า พระเจ้าโจวซี ถัดไป
พระเจ้าโจวจวง
(ราชวงศ์โจวตะวันออก)
  พระมหากษัตริย์จีน
(681–677 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าโจวฮุ่ย|}