พระเจ้าโจวจิ้ง (จีน: 周敬王; อังกฤษ: King Jìng of Zhou; สิ้นพระชนม์ 477 ปีก่อนคริสตกาล) พระนามเดิม จี ไก้ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 26 แห่งราชวงศ์โจวของจีนโบราณ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์โจวตะวันออก เสวยราชย์ราว 519–477 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์โจวองค์สุดท้าย ที่ครองราชย์อยู่ในช่วงยุคชุนชิว

พระเจ้าโจวจิ้ง
King Jìng of Zhou
พระมหากษัตริย์จีน
ครองราชย์519–477 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าพระเจ้าโจวเต้า
ถัดไปพระเจ้าโจวหยวน
สวรรคต477 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบุตรพระเจ้าโจวหยวน
พระนามเต็ม
ชื่อสกุล: จี (姬)
ชื่อ: ไก้ (丐)
ราชวงศ์ราชวงศ์โจว
พระราชบิดาพระเจ้าโจวจิ่ง
พระราชมารดาพระนางมู่

พระองค์ทรงเสวยราชย์ต่อจากพระเจ้าโจวเต้า ครั้นเมือพระองค์สวรรคต พระเจ้าโจวหยวนพระราชโอรสขึ้นครองราชย์ต่อ

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าโจวจิ้ง ถัดไป
พระเจ้าโจวเต้า
(ราชวงศ์โจวตะวันออก)
  พระมหากษัตริย์จีน
(519–477 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าโจวหยวน|}