พระเจ้าแทมูชินแห่งโคกูรยอ

พระเจ้าแทมูชิน (เกาหลี: 대무신왕; ค.ศ. 4-44) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ มีพระนามเดิมว่า "มูฮยุล" ในรัชสมัยของพระองค์ยังอยู่ในยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์รองในพระเจ้ายูรีแห่งโคกูรยอ ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทแทนเจ้าชายแฮเมียง พระเชษฐาซึ่งกระทำผิดจนถูกถอดพระยศในปี ค.ศ. 14 ตรงกับปี พ.ศ. 557 ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุเพียง 10 พรรษา และขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าแทมูชิน แทนพระราชบิดาในปี ค.ศ. 18 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 561 ขณะมีพระชนมายุ 14 พรรษา

พระเจ้าแทมูชินแห่งโคกูรยอ
พระปรมาภิไธยพระเจ้าแทมูชิน มูยูล
พระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
ครองราชย์พ.ศ. 561-587
บรมราชาภิเษกพ.ศ. 561
รัชกาลก่อนพระเจ้ายูรี
รัชกาลถัดไปพระเจ้ามินจุง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพ.ศ. 547
สวรรคตพ.ศ. 587
พระราชบิดายูรี
พระราชบุตรเจ้าชายแฮ อู
พระเจ้าแทมูชิน
ฮันกึล
대무신왕, 대해주류왕
ฮันจา
大武神王, 大解朱留王
"มูยอล, มูยุล" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับละครโทรทัศน์ ดูที่ มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน

ในรัชกาลนี้พระองค์นำทัพไปยึดอาณาจักรพูยอและสังหารพระเจ้าแทโซแห่งพูยอกษัตริย์พระองค์ใหม่ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้ากึมวาแห่งพูยอ ทำให้พูยอกลายเป็นส่วนหนึ่งของโคกูรยอ และยังได้นำทัพไปยึดอาณาจักรนังนังและสังหารพระเจ้าชอยรีกษัตริย์คนใหม่ของอาณาจักรนังนัง ที่ได้กอบกู้เอกราชอาณาจักรจากอ๋องยูฮอนทำให้อาณาจักรนังนังกลายเป็นส่วนหนึ่งของโคกูรยอเช่นเดียวกับอาณาจักรพูยอ นับว่า ในรัชกาลของพระองค์นั้นอาณาจักรโคกูรยอขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างใหญ่อย่างมาก ในปี ค.ศ. 22 พระองค์หลงรักเจ้าหญิงยอนแห่งอาณาจักรพูยอ และประสูติพระโอรสคือเจ้าชายโฮดง แต่เจ้าหญิงยอนสิ้นพระชนม์ไปก่อน เจ้าชายโฮดงจึงอยู่ในความดูแลของเจ้าหญิงเซยูและเจ้าหญิงยอรัง ซึ่งเป็นพระขนิษฐาพระเจ้าทมูชิน เจ้าชายโฮดงนี้ได้เป็นตำนานความรักที่ยิ่งยิ่งใหญ่ของเกาหลีขึ้น ความรักระหว่างคนสามคนคือเจ้าชายโฮดงแห่งโคกูรยอ เจ้าหญิงชา-มย็อง และเจ้าหญิงลาฮีแห่งอาณาจักรนังนัง

พระองค์สวรรคตในปี ค.ศ. 44 ตรงกับปี พ.ศ. 587

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระราชบิดา พระเจ้ายูรี
  • พระราชมารดา พระนางซง

พระมเหสี

  • เจ้าหญิงยอน (เจ้าหญิงแห่งแคว้นพูยอ)
  • พระนางจีอา จากตระกูล ลี
  • พระนางแมซอลซู จากตระกูล ซง
  • พระนางซูจิยอน จากตระกูล ซง

พระสนม

  • พระสนมโซมายอน จากตระกูลแฮ (หลานสาวของพระเจ้าคัลซา แห่งคัลซาพูยอ)

พระโอรส

ก่อนหน้า พระเจ้าแทมูชินแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้ายูรี   จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 561 - พ.ศ. 587)
  พระเจ้ามินจุง