พระเจ้าแกรู (Gaeru) (ค.ศ. 128-ค.ศ. 166) กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่ง อาณาจักรแพกเจ หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี ครองราชย์ระหว่างค.ศ. 128-166

พระเจ้าแกรู
ฮันกึล개루왕
ฮันจา蓋婁王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGaeru-wang

พระเจ้าแกรูพระราชโอรสองค์โตใน พระเจ้ากีรู เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 128 (พ.ศ. 674) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาในปี ค.ศ. 132 ได้ย้ายเมืองหลวงจาก เมืองวิเรซอง ซึ่งไม่เหมาะสมเพราะถูกโจมตีบ่อยครั้งมาที่บริเวณภูเขาพุกฮันชื่อเมืองแห่งใหม่ว่า เมืองโกยาง นับตั้งแต่ อาณาจักรแพกเจ แยกออกมาจาก อาณาจักรโคกูรยอ ก็ถูกอาณาจักรอื่นรุกรานอยู่เสมอจนในสมัย พระเจ้าโชโก ก็ได้สร้างป้อมปราการและค่ายทหารขึ้นทางเหนือของอาณาจักรอย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 165 อาณาจักรชิลลา ได้ส่งทูตมาผูกมิตรกับ อาณาจักรแพกเจ แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะ อาณาจักรแพกเจ ไม่อยากจะผูกมิตรกับ อาณาจักรชิลลา และในภายหลัง อาณาจักรชิลลา ในสมัย พระเจ้าอะดัลลา ได้ส่งทูตมาอีกแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จต่อมา อาณาจักรชิลลา ได้เข้าโจมตี อาณาจักรแพกเจ ครั้งรุนแรงสามารถขยายอาณาเขตมาจนถึงภูเขาโซแบก

หนังสือซัมกุก ยูซา กล่าวว่า สมัยพระเจ้าแกรูนั้นมีพระโอรสสองพระองค์ พระโอรสองค์โตคือ พระเจ้าโชโก และพระโอรสองค์รองคือ พระเจ้าโกอี