พระเจ้ากีรู (Giru) กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรแพกเจ หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี ทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 77-128

พระเจ้ากีรู
ฮันกึล기루왕
ฮันจา己婁王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGiru-wang

พระเจ้ากีรู เป็นพระโอรสองค์โตของ พระเจ้าดารู เมื่อพระบิดาสวรรคตในปี ค.ศ.77 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ในรัชสมัยของพระองค์ อาณาจักรชิลลา ได้ยกทัพมาทำสงครามกับ อาณาจักรแพกเจ แต่ก็ได้ทำสนธิสัญญาสงบศึกในปี ค.ศ.105 แต่ต่อมากองทัพ อาณาจักรชิลลา ในสมัย พระเจ้าจีมา ก็ได้ยกทัพมาอีก พระเจ้ากีรูจึงขอความช่วยเหลือจาก ผู้นำของ เผ่ามัลกัล และต่อมา เผ่ามัลกัล และ อาณาจักรแพกเจ ก็สามารถขับไล่กองทัพ อาณาจักรชิลลา ออกไปได้


ก่อนหน้า พระเจ้ากีรู ถัดไป
พระเจ้าดารู กษัตริย์แห่งแพคเจ
(พ.ศ. 620 - พ.ศ. 671)
พระเจ้าแกรู|}