พระเจ้ากีรู

พระเจ้ากีรู (Giru) กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรแพกเจ หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี ทรงครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 77-128

พระเจ้ากีรู
ฮันกึล기루왕
ฮันจา己婁王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGiru-wang

พระเจ้ากีรู เป็นพระโอรสองค์โตของ พระเจ้าดารู เมื่อพระบิดาสวรรคตในปี ค.ศ.77 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ในรัชสมัยของพระองค์ อาณาจักรชิลลา ได้ยกทัพมาทำสงครามกับ อาณาจักรแพกเจ แต่ก็ได้ทำสนธิสัญญาสงบศึกในปี ค.ศ.105 แต่ต่อมากองทัพ อาณาจักรชิลลา ในสมัย พระเจ้าจีมา ก็ได้ยกทัพมาอีก พระเจ้ากีรูจึงขอความช่วยเหลือจาก ผู้นำของ เผ่ามัลกัล และต่อมา เผ่ามัลกัล และ อาณาจักรแพกเจ ก็สามารถขับไล่กองทัพ อาณาจักรชิลลา ออกไปได้