พระเจ้าฮึยจง (เกาหลี: 고려 희종) ครองราชย์ปีค.ศ.1204-1211 เทียบเป็น พ.ศ. 1747-1754 พระองค์ขึ้นครองบัลลังก์โดยมีอำนาจของขุนนางทหารโจชังฮินเคียงข้าง แม้พระองค์จะชิงชังโจชังฮินมาก่อนเพราะทรงกระทำกับพระบิดา (พระเจ้าชินจง) ไว้มากแต่พระองค์ทรงทำให้โจชังฮินไว้ใจด้วยการเสนอตำแหน่งพิเศษที่มีเฉพาะราชวงศ์เพื่อมอบให้โจชังฮินพร้อมกับคิดวางแผนฆ่าโจชังฮินไปด้วย งานของพระองค์เกือบสำเร็จแต่ท้ายที่สุดแผนแตกเสียก่อน พระองค์ถูกโจชังฮินถอดจากบัลลังก์

พระราชวงศ์

แก้

พระมเหสี

 • สมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม 성평왕후 임씨(成平王后)

พระราชโอรส

 • องค์ชายชางวอน 창원공(昌原公) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์ชายซีรยองฮู 시령후(始寧侯) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์ชายคยองวอน 경원공(慶原公) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์ชายแทซอนซา 대선사 (大禪師) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์ชายชองมยองกุกซา 충명국사(冲明國師) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม

พระราชธิดา

 • สมเด็จพระราชินีอันฮเย 안혜왕후(安惠王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์หญิงยองชาง 영창궁주(永昌宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์หญิงด็อกชาง 덕창궁주(德昌宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์หญิงคาซอน 가순궁주(嘉順宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
 • องค์หญิงจองฮุย 정희궁주(貞禧宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีวอนพยอง ตระกูล ลิม
ก่อนหน้า พระเจ้าฮึยจง ถัดไป
พระเจ้าชินจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1747 - พ.ศ. 1754)
  พระเจ้าคังจง|}