พระเจ้าชินจงแห่งโครยอ

พระเจ้าชินจงแห่งโครยอ (เกาหลี신종; ฮันจา神宗; อาร์อาร์Sinjong; เอ็มอาร์Sinjong ค.ศ. 1144-ค.ศ. 1204) จักรพรรดิองค์ที่ 20 แห่ง ราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 1197-ค.ศ. 1204) เป็นพระโอรสของพระเจ้าอินจง และพระมเหสีคงเยตระกูลอิม ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น ท่านชายพยองยาง (평량공, 平凉公) พระเชษฐาพระเจ้าอีจงถูกขุนนางฝ่ายทหารยึดอำนาจในค.ศ. 1170 และยกท่านชายอิกยางพระเชษฐาอีกองค์ขั้นเป็นพระเจ้ามยองจง แต่แล้วพระเจ้ามยองจงก็ทรงถูกชเวชุงฮอนปลดจากราชสมบัติในค.ศ. 1197 ชเวจุงฮอนจึงยกท่านชายพยองยาง พระชนมายุ 53 ชันษาจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็น พระเจ้าชินจง

พระเจ้าชินจงทรงเป็นเพียงจักรพรรดิหุ่นเชิดไม่มีพระราชอำนาจใดๆเพราะเกาหลีอยู่ในยุดการปกครองเผด็จการทหารของชเวชุงฮอน (최충헌, 崔忠獻) เหตุการณ์ที่สำคัญในรัชสมัยของพระเจ้าชินจงคือกบฏชองมันจอก (만적) ซึ่งเป็นทาสในค.ศ. 1198 ซึ่งเป็นกบฏของสามัญชนและทาสขนาดใหญ่ทางเหนือของเมืองแคซอง ต่อต้านการปกครองที่กดขี่ของทางราชสำนัก ชเวชุงฮอนสามารถเข้าปราบได้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการปกครองของเผด็จการทหารนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนของราษฎรโครยอ[1]

พระราชวงศ์ แก้

พระมเหสี

  • สมเด็จพระราชินีซาจอง ตระกูล คิม 선정왕후 김씨(宣靖王后)

พระราชโอรส

  • องค์ชายฮึยจง (희종) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีซาจอง ตระกูล คิม
  • องค์ชายยางยาง 양양공(襄陽公) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีซาจอง ตระกูล คิม

พระราชธิดา

  • องค์หญิงฮโยฮอ 효회공주(孝懷公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีซาจอง ตระกูล คิม
  • องค์หญิงคยองนยอง 경녕궁주(敬寧宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีซาจอง ตระกูล คิม


  1. Michael B. Seth. A concise history of Korea: from the neolithic period through the nineteenth century.
ก่อนหน้า พระเจ้าชินจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้ามยองจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(ค.ศ. 1197 - ค.ศ. 1204)
  พระเจ้าฮุยจง|}