พระเจ้าคังจง (เกาหลี헌종; ฮันจา獻宗; อาร์อาร์Gangjong; เอ็มอาร์kangjong) ครองราชย์ปี ค.ศ. 1211-1213 เทียบเป็น พ.ศ. 1754-1756 พระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้ามยองจงแห่งโครยอ กับ พระจักรพรรดินีควางจอง จาก ตระกูลคิม พระองค์ทรงอภิเสกกับพระจักรพรรดินีวอนด็อก ตระกูลยู มีพระธิดาคือ ซินอันฮู

พระราชวงศ์ แก้

พระมเหสี

  • สมเด็จพระราชินีซิปิง ตระกูล ลี 사평왕후 이씨(思平王后)
  • สมเด็จพระราชินีวอนด็อก ตระกูล ยู 원덕왕후 유씨(元德王后)

พระราชโอรส

  • องค์ชายโคจง (고종) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีวอนด็อก ตระกูล ยู

พระราชธิดา

  • องค์หญิงซูรยอง 수령궁주(壽寧宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีซิปิง ตระกูล ลี
ก่อนหน้า พระเจ้าคังจง ถัดไป
พระเจ้าฮึยจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1754 - พ.ศ. 1756)
  พระเจ้าโคจง|}