พระเจ้าอันจงแห่งโครยอ

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าอานจง)

พระเจ้าอันจงแห่งโครยอ (고려 안종, ? — 7 กรกฎาคม ค.ศ. 996) มีพระนามเดิมว่า องค์ชายวังอุก เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 13 ในพระเจ้าแทโจ ที่ประสูติแต่พระราชินีซินซอง จากตระกูลคิมแห่งคยองจูซึ่งพระนางซินซองเป็นเจ้าหญิงจากราชวงศ์ชิลลาทำให้องค์ชายวังอุกมีเชื้อสายของราชวงศ์ชิลลา

พระเจ้าอันจงแห่งโครยอ
ประสูติแคซอง
องค์ชายวังอุก (แพ็คอา)
สิ้นพระชนม์7 กรกฎาคม ค.ศ. 996
พระชายาสมเด็จพระราชินีฮอนจอง
พระราชบุตรองค์ชายวังซุน
พระมรณนาม
พระเจ้าอันจงแห่งโครยอ (고려 안종)
ราชสกุลวัง
ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาพระเจ้าแทโจแห่งโครยอ
พระมารดาพระนางซินซอง

พระนามขององค์ชายวังอุกนั้นพ้องเสียงกับพระเชษฐาต่างพระมารดาพระองค์หนึ่งคือ องค์ชายวังอุก พระโอรสองค์ที่ 8 ในพระเจ้าแทโจที่ประสูติแต่ พระนางชินมย็องซุนซ็อง เพียงแต่เขียนไม่เหมือนกันทำให้องค์ชายวังอุกหรือองค์ชาย 13 มีอีกพระนามหนึ่งว่า แพ็คอา

พระองค์ได้อภิเษกกับ สมเด็จพระราชินีฮอนจอง อดีตพระมเหสีใน พระเจ้าคย็องจง พระราชาลำดับที่ 5 และมีพระโอรสเพียงองค์เดียวคือ องค์ชายวังซุน

องค์ชายวังอุกสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 996 ในภายหลังเมื่อองค์ชายวังซุนขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าฮย็อนจง พระราชาลำดับที่ 8 พระองค์ได้สถาปนาพระราชบิดาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วขึ้นเป็นพระราชามีพระนามว่า พระเจ้าอันจง