พระเจ้าอสะราช (Lik Amin Asah) เป็นบันทึกเหตุการณ์มอญ เขียนในลักษณะตำนานการตั้งเมืองหงสาวดีหรือพะโค[1][2] และเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างราชสมัยของกษัตริย์สองพระองค์แรกของราชวงศ์ที่ 1 แห่งหงสาวดี คือ พระเจ้าสักรทัตที่หนึ่ง (สมละ) และพระเจ้าสักรทัตที่สอง (วิมละ) ตลอดจนถึงการบุกรุกของอินเดียเข้ามายังเมืองนี้ ทำให้เกิดมีมหาราชขึ้นองค์หนึ่งคือพระเจ้าอสะราช หรือพระเจ้าสัตรุชินราช กษัตริย์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์แรกแห่งเมืองหงสาวดี มีเนื้อหาการแต่งงานของผู้นำกับหญิงพื้นเมือง คือกล่าวถึงนางนาคกับอสะกุมารที่มีควายเป็นแม่บุญธรรม

พระเจ้าอสะราช  
ประเทศราชอาณาจักรพม่า
ภาษามอญ
ชุดบันทึกเหตุการณ์พม่า
ประเภทบันทึกเหตุการณ์, ประวัติศาสตร์
วันที่พิมพ์ค.ศ. 1825

พระเจ้าอสะราชเป็นการเขียนประวัติศาสตร์รูปแบบตำนานเช่นเดียวกับ จามเทวีวงศ์ และ ตำนานพระร่วง ซึ่งเชื่อว่าพระสงฆ์มีบทบาทในการเขียนเพราะเป็นมุมมองพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง โดยยึดเอาพุทธพยากรณ์เป็นจารีตประเพณีในการเขียน เขียนเป็นร้อยกรองแบบลังกา ซึ่งไม่เข้ากับฉันทลักษณ์ 9 แบบของมอญ โดยร้อยกรองแบบลังกาไม่มีกฎเกณฑ์ ให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ประพันธ์[3]

ตำนานนี้เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1825 ในช่วงสงครามอังกฤษ–พม่าครั้งที่หนึ่ง[1]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 Aung-Thwin 2005: 99–100
  2. Wade 2012: 126
  3. ทองเพียร สารมาศ. "วรรณกรรมมอญเรื่องพระเจ้าอสะราช : การศึกษาเชิงวิเคราะห์" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรณานุกรม แก้

  • Aung-Thwin, Michael A. (2005). The Mists of Rāmañña: The Legend that was Lower Burma (illustrated ed.). Honolulu: University of Hawai'i Press. ISBN 9780824828868.
  • Wade, Geoff (2012). "Southeast Asian Historical Writing". ใน José Rabasa; Masayuki Sato; Edoardo Tortarolo; Daniel Woolf (บ.ก.). The Oxford History of Historical Writing: Volume 3: 1400-1800. Vol. 3 (illustrated ed.). Oxford University Press. p. 752. ISBN 9780199219179.