พระเจ้าลุยส์ที่ 1 แห่งสเปน

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าหลุยส์แห่งสเปน)

พระเจ้าลุยส์ที่ 1 แห่งสเปน (สเปน: Luis I de España) พระราชสมภพในพระนาม ลุยส์ เฟลิปเปแห่งสเปน (Luis Felipe of Spain ) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สเปน พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของพระเจ้าเฟลีเปที่ 5 แห่งสเปน และมาเรีย ลุยซา แห่งซาวอย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สเปนที่ครองราชย์สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์สเปน ด้วยระยะเวลาการครองราชย์เพียง 7 เดือน

พระเจ้าลุยส์ที่ 1
พระบรมสาทิสลักษณ์ ค.ศ. 1723
พระมหากษัตริย์แห่งสเปน
ครองราชย์15 มกราคม 1724 – 31 สิงหาคม 1724
ก่อนหน้าพระเจ้าเฟลีเปที่ 5
ถัดไปพระเจ้าเฟลีเปที่ 5
พระราชสมภพ25 สิงหาคม 1707
มาดริด, สเปน
สวรรคต31 สิงหาคม ค.ศ. 1724(1724-08-31) (17 ปี)
มาดริด, สเปน
คู่อภิเษกลูอิส เอลิซาเบธแห่งออเลอ็องส์
พระนามเต็ม
ลุยส์ เฟลีเป
ราชวงศ์ราชวงศ์บูร์บง
พระราชบิดาพระเจ้าเฟลีเปที่ 5 แห่งสเปน
พระราชมารดามาเรีย ลุยซาแห่งซาวอย
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ลายพระอภิไธย
ก่อนหน้า พระเจ้าลุยส์ที่ 1 แห่งสเปน ถัดไป
พระเจ้าเฟลีเปที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งสเปน
(ราชวงศ์บูร์บง)

(ค.ศ. 1724 - ค.ศ. 1724
(7 เดือน))
พระเจ้าเฟลีเปที่ 5
โจเซฟ เฟอร์ดินานด์ แห่งบาวาเรีย
เจ้าชายแห่งอ้สตูเซีย
(ราชวงศ์บูร์บง)

(ค.ศ. 1709 - ค.ศ. 1724
(15 ปี))
พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 6 แห่งสเปน