พระเจ้าวาตสลัฟที่ 2 แห่งโบฮีเมีย

พระเจ้าวาตสลัฟที่ 2 แห่งโบฮีเมีย (เช็ก: Václav II.; โปแลนด์: Wacław II Czeski; อังกฤษ: Wenceslaus II of Bohemia; 27 กันยายน[1] ค.ศ. 127121 มิถุนายน ค.ศ. 1305) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโบฮีเมียแห่งราชวงศ์ Přemyslid ผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1278 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1305, ทรงเป็นดยุคแห่งคราเคาว์ ระหว่าง ค.ศ. 1291 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโปแลนด์ ระหว่าง ค.ศ. 1300

พระเจ้าวาตสลัฟที่ 2
แห่งโบฮีเมีย
Wenceslaus II of Bohemia
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโบฮีเมีย

ภาพเขียนของพระเจ้าวาตสลัฟที่ 2 จากหนังสือ
ครองราชย์ ค.ศ. 1278 - ค.ศ. 1300/ค.ศ. 1305
ประสูติ 27 กันยายน ค.ศ. 1271
สวรรคต 21 มิถุนายน ค.ศ. 1305
กษัตริย์โบฮีเมีย

พระเจ้าวาตสลัฟที่ 2 เป็นพระราชโอรสองค์เดียวของสมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ที่ 2 และ พระมเหสีองค์ที่สอง

อ้างอิง แก้

  1. K. Charvátová, Václav II. Král český a polský, Praha 2007, p. 18.

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้