พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชายสุธารส เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 10 ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดากุหลาบ

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส
พระนามพระองค์เจ้าชายสุธารส
พระอิสริยยศพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4
ฐานันดรศักดิ์พระองค์เจ้าชั้นโท
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ3 สิงหาคม พ.ศ. 2383
สิ้นพระชนม์19 มิถุนายน พ.ศ. 2436
(พระชันษา 54 ปี)
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดากุหลาบ
พระชายาหม่อมเอี่ยม สุธารส ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมเจ้าเว็น สุธารส

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน 9 ขึ้น 9 ค่ำ ปีชวด โทศก จ.ศ. 1202 ตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2383 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 บูรพาษาฒ ขึ้น 6 ค่ำ ปีมะเส็ง เบญจศก จ.ศ. 1255 ตรงกับ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2436 พระชันษา 54 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดสระเกศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2438[1]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส ทรงเป็นต้นราชสกุลสุธารส ณ อยุธยา

พระชายาคือ หม่อมเอี่ยม สุธารส ณ อยุธยา มีนามเดิมว่า เอี่ยม สวัสดิ์-ชูโต เป็นธิดาของนายเชื้อ สวัสดิ์-ชูโต บุตรพระยาสุรเสนา (สวัสดิ์) ต้นสกุลสวัสดิ์-ชูโต[2]

พระธิดาแก้ไข

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส ทรงมีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวคือ

ในรัชกาลที่ 6 ทรงได้รับพระราชทานนามสกุลว่า "สุธารส" ทรงเป็นหม่อมเจ้าพระองค์เดียวที่ได้ใช้นามสกุลนี้ ภายหลังหม่อมเจ้าหญิงเว็นสิ้นชีพิตักษัย ราชสกุลนี้จึงหมดสิ้นไป โดยที่ไม่มีใครสืบสกุลนี้จนปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ราชสกุลวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 4; กรุงเทพฯ, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์: 2554
  2. ราชนิกุล - ชมรมสายสกุลบุนนาค : The Bunnag Lineage Club. สืบค้นข้อมูลเมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556