พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (พ.ศ. 2399 – 22 เมษายน พ.ศ. 2468) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวันดี มีพระโสทรขนิษฐา 1 พระองค์ คือ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสอางองค์

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นโท
พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาวันดี
ประสูติพ.ศ. 2399
สิ้นพระชนม์22 เมษายน ค.ศ. 2468

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2468 เวลา 6.20 นาฬิกา ณ พระตำหนักในพระบรมมหาราชวัง ด้วยพระโรควัณโรคภายใน สิริพระชันษา 69 ปี

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (พ.ศ. 2399 – สมัยรัชกาลที่ 5)[1]
  • พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (สมัยรัชกาลที่ 5 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)
  • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 – 22 เมษายน พ.ศ. 2468)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒). เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 20, ตอน 35, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446, หน้า 615
  3. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายใน, เล่ม 21, ตอน 32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447, หน้า 570