พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งบาวาเรีย

พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งบาวาเรีย (อังกฤษ: Maximilian II of Bavaria) (28 พฤศจิกายน ค.ศ. 181110 มีนาคม ค.ศ. 1864) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาวาเรียผู้ครองราชย์ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1848 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1864 พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งบาวาเรียเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าลูทวิชที่ 1 พระองค์เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าลูทวิชที่ 2 และ พระเจ้าอ็อทโท

พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 2
แห่งบาวาเรีย
Maximilian II of Bavaria
พระมหากษัตริย์แห่งบาวาเรีย

พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งบาวาเรีย
ราชวงศ์ วิทเทิลส์บัค
ครองราชย์ 28 มีนาคม ค.ศ. 1848 - 10 มีนาคม ค.ศ. 1864
พระมเหสี มารีแห่งปรัสเซีย สมเด็จพระราชินีแห่งบาวาเรีย
ประสูติ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1811
สวรรคต 10 มีนาคม ค.ศ. 1864
กษัตริย์บาวาเรีย

มกุฎราชกุมาร แก้

หลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากเกิททิงเงินและเบอร์ลินแล้วเจ้าชายมัคซีมีลีอานก็เสด็จประพาสในเยอรมนี และเสด็จไปยังอิตาลี และกรีซ ในปี ค.ศ. 1836 พระองค์ก็ทรงได้รับการแนะนำต่อสภาการปกครอง และทรงแสดงพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่เริ่มแรก พระองค์ทรงประกาศว่าถ้าไม่ได้ประสูติในฐานะที่เป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็จะทรงเลือกเป็นศาสตราจารย์ ในฐานะมกุฎราชกุมารเจ้าชายมัคซีมีลีอานประทับที่ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกาไม่ไกลจากฟึสเซิน เมื่อประทับอยู่ที่นั่นพระองค์ก็ทรงสังคมกับวงของผู้มีการศึกษาและศิลปิน และทรงอุทิศเวลาในทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์

อ้างอิง แก้

  • Hans Christian Andersen (1996) [1855]. Mit Livs Eventyr. II. Gyldendal. ISBN 87-00-24708-1.

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

ก่อนหน้า พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 2 แห่งบาวาเรีย ถัดไป
พระเจ้าลูทวิชที่ 1   พระมหากษัตริย์แห่งบาวาเรีย
(ค.ศ. 1848 - ค.ศ. 1864)
  พระเจ้าลูทวิชที่ 2