พระเจ้าพังคราช เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรโยนกเชียงแสน ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1458 [1] มีราชโอรสคือ พระเจ้าพรหม

พระเจ้าพังคราช
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรโยนกนคร
ครองราชย์พ.ศ. 1458 - ไม่ปรากฏ
ก่อนหน้าพระองค์เพียง
ถัดไปพระเจ้าทุกขิตะ
อัครมเหสีพระนางเทวี
พระราชบุตรพระเจ้าทุกขิตะ
พระเจ้าพรหมมหาราช
ราชวงศ์สิงหนติ
ศาสนาพุทธ

ทรงสร้างวัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ นอกกำแพงเมืองเชียงแสน

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-19. สืบค้นเมื่อ 2009-12-17.