พระเจ้าชัยศิริ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระเจ้าชัยศิริ (พ.ศ. 1541-?) เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ และ อาณาจักรโยนกเชียงแสน ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 1541 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพรหมมหาราช ทรงเป็นมหาราชผู้กอบกู้เอกราชจากขอม