พระเจ้าชัยศิริ (พ.ศ. 1541-?) เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ และ อาณาจักรโยนกเชียงแสน ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 1541 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพรหมมหาราช ทรงเป็นมหาราชผู้กอบกู้เอกราชจากขอม

พระเจ้าชัยศิริ
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรโยนกนคร
ครองราชย์พ.ศ. 1632 - พ.ศ. 1650 (18 ปี)
ก่อนหน้าพระเจ้าพรหมมหาราช
ถัดไปล่มสลาย
ราชวงศ์สิงหนติ
พระราชบิดาพระเจ้าพรหมมหาราช
พระราชมารดาพระนางแก้วสุภา
ศาสนาพุทธ

พงศาวลี

แก้