พระเจ้าจูอี่ (จีน: 祖乙) เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 13 แห่งราชวงศ์ซางในประวัติศาสตร์จีน ทรงครองราชย์ระหว่าง 1445 - 1426 ปีก่อนคริสตกาล ปีรัชกาล 19 ปี เมื่อ 1426 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระเจ้าจูซิน พระราชโอรสขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าจูอี่
1445 - 1426 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย จูอี่
พระปรมาภิไธย พระเจ้าจูอี่
ครองราชย์ 1445 - 1426 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน พระเจ้าเหอตันเจี่ย
รัชกาลถัดไป พระเจ้าจูซิน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พระเจ้าจงติง
พระราชบุตร พระเจ้าจูซิน,พระเจ้าหวัวเจี่ย

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าจูอี่ ถัดไป
พระเจ้าเหอตันเจี่ย   พระมหากษัตริย์จีน
(1454 - 1426 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าจูซิน