พระเจ้าจียง

พระเจ้าจียง (จีน: ) เป็นพระมหากษัตริย์จีนรัชกาลที่ 12 แห่งราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราขโอรสของพระเจ้าเซีย และยังเป็นพระอนุชาของพระเจ้าปู้เจี้ยง ทรงครองราชย์ 21 ปี เมื่อพระองค์สวรรคต พระเจ้าจิ่น พระราชโอรสขึ้นครองราชย์ต่อ [1]

พระเจ้าจียง
1831 ปีก่อนคริสตกาล - 1810 ปีก่อนคริสตกาล

จียง
พระเจ้าจียง
ครองราชย์1831 ปีก่อนคริสตกาล - 1810 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าปู้เจี้ยง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าจิ่น
พระราชบุตรพระเจ้าจิ่น
พระราชบิดาพระเจ้าเซีย
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต1810 ปีก่อนคริสตกาล

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือ Bamboo Annals
ก่อนหน้า พระเจ้าจียง ถัดไป
พระเจ้าปู้เจี้ยง   พระมหากษัตริย์จีน
(1831 ปีก่อนคริสตกาล - 1810 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าจิ่น|}