พระเจ้าปู้เจี้ยง

พระเจ้าปู้เจี้ยง (จีน: 不降) เป็นพระมหากษัตริย์จีนรัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราขโอรสของพระเจ้าเซีย ครองราชย์ 59 ปี เมื่อพระองค์สวรรคต พระเจ้าจียง พระอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อ [1]

พระเจ้าปู้เจี้ยง
1890 ปีก่อนคริสตกาล - 1831 ปีก่อนคริสตกาล


พระบรมนามาภิไธย ปู้เจี้ยง
พระปรมาภิไธย พระเจ้าปู้เจี้ยง
ครองราชย์ 1890 ปีก่อนคริสตกาล - 1831 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน พระเจ้าเซีย
รัชกาลถัดไป พระเจ้าจียง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏ
สวรรคต 1831 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดา พระเจ้าเซีย

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือ Bamboo Annals
ก่อนหน้า พระเจ้าปู้เจี้ยง ถัดไป
พระเจ้าเซีย   พระมหากษัตริย์จีน
(1890 ปีก่อนคริสตกาล - 1831 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าจียง