พระเจ้าจิ่น

พระเจ้าจิ่น (จีน: ) เป็นกษัตริย์จีนรัชกาลที่ 13 แห่งราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราขโอรสของพระเจ้าจียง ทรงครองราชย์ระหว่าง 1810 ปีก่อนคริสตกาล - 1789 ปีก่อนคริสตกาล รวมปีรัชกาลได้ 21 ปี [1]

พระเจ้าจิ่น
1810 ปีก่อนคริสตกาล - 1789 ปีก่อนคริสตกาล

จิ่น
พระเจ้าจิ่น
ครองราชย์1810 ปีก่อนคริสตกาล - 1789 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าจียง
รัชกาลถัดไปพระเจ้าขงเจี่ย
พระราชบิดาพระเจ้าจียง
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต1789 ปีก่อนคริสตกาล

ในปีที่ 8 ของรัชกาลเกิดภัยแล้งรุนแรง [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Jin_of_Xia
  2. Xia Dynasty by Valentino Križanić (Walenikino). "It was written that during the reign of Jin, several suns appeared in the sky and China was in the great drought. Jin died during the drought."
ก่อนหน้า พระเจ้าจิ่น ถัดไป
พระเจ้าจียง   พระมหากษัตริย์จีน
(1810 ปีก่อนคริสตกาล - 1789 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าขงเจี่ย|}