พระเจ้าขงเจี่ย

พระเจ้าขงเจี่ย (จีน: 孔甲) เป็นกษัตริย์จีนรัชกาลที่ 14 แห่งราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราขโอรสของพระเจ้าปู้เจี้ยง ทรงครองราชย์ระหว่าง 1789 ปีก่อนคริสตกาล - 1758 ปีก่อนคริสตกาล รวมปีรัชกาลได้ 31 ปี ในปี 1758 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระราชโอรสของพระองค์ พระเจ้าเกาขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าขงเจี่ย
1789 ปีก่อนคริสตกาล - 1758 ปีก่อนคริสตกาล

ขงเจี่ย
พระเจ้าขงเจี่ย
ครองราชย์1810 ปีก่อนคริสตกาล - 1789 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าจิ่น
รัชกาลถัดไปพระเจ้าเกา
พระราชบุตรพระเจ้าเกา
พระราชบิดาพระเจ้าปู้เจี้ยง
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต1758 ปีก่อนคริสตกาล

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าขงเจี่ย ถัดไป
พระเจ้าจิ่น   พระมหากษัตริย์จีน
(1789 ปีก่อนคริสตกาล - 1758 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าเกา|}