พระเจ้าขงเจี่ย (จีน: 孔甲) เป็นกษัตริย์จีนรัชกาลที่ 14 แห่งราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราขโอรสของพระเจ้าปู้เจี้ยง ทรงครองราชย์ระหว่าง 1789 ปีก่อนคริสตกาล - 1758 ปีก่อนคริสตกาล รวมปีรัชกาลได้ 31 ปี ในปี 1758 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระราชโอรสของพระองค์ พระเจ้าเกาขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าขงเจี่ย
1789 ปีก่อนคริสตกาล - 1758 ปีก่อนคริสตกาล


พระปรมาภิไธย พระเจ้าขงเจี่ย
ครองราชย์ 1810 ปีก่อนคริสตกาล - 1789 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน พระเจ้าจิ่น
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเกา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ไม่ปรากฏ
สวรรคต 1758 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดา พระเจ้าปู้เจี้ยง
พระราชบุตร พระเจ้าเกา

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าขงเจี่ย ถัดไป
พระเจ้าจิ่น   พระมหากษัตริย์จีน
(1789 ปีก่อนคริสตกาล - 1758 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าเกา