พระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ)

พระอุดมประชานาถ หรือที่ชาวบ้านชาวนครชัยศรีกล่าวนามกันเป็นที่รู้จักว่า หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองนครชัยศรี อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกเขมา และเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางพระ ด้วย


พระอุดมประชานาถ
(เปิ่น ฐิตคุโณ)
หลวงพ่อเปิ่น
190px
เกิด 12 สิงหาคม พ.ศ. 2466
มรณภาพ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545
อายุ 78
อุปสมบท 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
พรรษา 53
วัด วัดบางพระ
ท้องที่ จังหวัดนครปฐม
สังกัด มหานิกาย
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบางพระ
เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา

ประวัติแก้ไข

ท่านมีนามเดิมว่า " นายเปิ่น ภูระหงษ์ " ท่านเกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2466 ณ หมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ในวัยเด็กหลวงพ่อเปิ่น ท่านได้เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาคมไสยศาสตร์ เพื่อใช้ในการป้องกันตัว โดยในตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็มีความสนใจในเรื่องไสยศาสตร์มาตั้งนานแล้ว ในตอนนั้นบ้านของท่านอยู่ใกล้กับวัดบางพระ ท่านจึงอยากจะศึกษาวิชาอาคมอย่างเต็มที่ ท่านก็เลยเดินทางมาศึกษาวิชาอาคมที่วัดบางพระเป็นประจำ หลวงพ่อท่านก็เดินทางตามหาคุณครูอาจารย์ผู้ที่จะสอนเรื่องวิชาอาคมให้ และตัวท่านก็นำคาถาเวทมนตร์มาท่องเป็นประจำ ต่อมาท่านได้มาฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก ศิษย์หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ วัดคลองมะดัน หลวงพ่อเปิ่นท่านได้อยู่ศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อแดง และในส่วนของหลวงพ่อแดงก็เห็นแววของหลวงพ่อเปิ่นว่าจะเป็นผู้ที่มีความขลังในเวทย์ และหลวงพ่อเปิ่น ท่านเป็นเด็กที่ยังมีจิตใจอันบริสุทธิ์ ท่านจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อแดงจนหมดทุกแขนงแล้ว

เมื่อท่านโต ท่านก็นำวิชาที่ท่านเรียนไปไปพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่สนใจในวิชานี้เช่นกัน ต่อมาหลวงพ่อเปิ่นก็ย้ายภูมิลำเนากลับสู่บ้านที่นครปฐม เนื่องจากท่านอายุครบเกณฑ์ทหาร ท่านได้รับตำแหน่งเป็นทหารราชโยธา และต่อมาตำแหน่งนี้ถูกประกาศยกเลิก หลวงพ่อท่านจึงออกมาช่วยบิดามารดาทำนาเลี้ยงชีพต่อไป และในเวลานั้น หลวงพ่อเปิ่นก็เรียนวิชาอาคมคาถาวิชาการสักยันต์จากพระอาจารย์หิ่ม วัดบางพระ [1] ต่อมาเมื่อมีอายุครบ 20 ปี หลวงพ่อได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมี เจ้าอธิการหิ่ม อินทโชโต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทองอยู่ ปทุมรัตน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เปลี่ยน ฐิตฺธัมโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐิตคุโณ” หลังอุปสมบทท่านก็ได้ปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์จนกระทั่งท่านมรณภาพ ท่านได้จาริกธุดงควัตรต่อไปและได้ไปเป็นศิษย์หลวงพ่อโอภาสี (อาศรมบางมด) และได้ศึกษาวิชาอาคมจากท่านได้ประมาณ 1 ปีเศษ ท่านก็ออกธุดงค์ต่อไปยังภาคใต้ และไปกราบหลวงพ่อพระพุทธทาสภิกขุ และหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จากนั้นหลวงพ่อท่านก็ธุดงค์ไปยังป่าแห่งหนึน่งแล้วก็ไม่พบเจอท่านอีก

เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระแก้ไข

ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 หลวงพ่อเปิ่นได้มาปักกรดที่ชายทุ่งนาใกล้วัดทุ่งนางหลอก อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี และท่านก็ใช้เวทมนตร์ทางด้านสมุนไพรยารักษาโรค รักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย จนชาวบ้านนิมนต์ท่านให้มาช่วยพัฒนาวัดทุ่งนางหลอก 2 ปี ท่านก็ล้มป่วยกะทันหัน และกลับมารักษาตัวที่วัดบางพระจนกระทั่งหายเป็นปกติ ท่านตั้งใจจะเดินทางไปที่อื่น แต่ชาวบ้านได้ขอให้ท่านไปพัฒนาวัดโคกเขมาแทน ท่านจึงได้ไปอยู่ที่วัดโคกเขมา และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อ และท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกในชีวิตของท่าน ต่อมาหลวงพ่อทองอยู่ ปทุมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดบางพระได้มรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2516 ชาวบ้านท่านจึงตกลงใจกันนิมนต์หลวงพ่อเปิ่นให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางพระสืบต่อ หลวงพ่อเปิ่นได้เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2518 และได้รับสมณศักดิ์ที่ “พระครูฐาปนกิจสุนทร” ในวันที่ 5 ธ.ค. 2537 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระอุดมประชานาถ” [2]

สมณศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2514 หลวงพ่อเปิ่นได้รับสมณศักดิ์เป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมในพระอุดมสารโสภณ เป็นช่วงที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกเขมา (อันเป็นเวลาที่วัดโคกเขมาเจริญรุดหน้าขึ้นอย่างสูงสุด)
  • พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ " พระครูฐาปนกิจสุนทร "
  • พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบ้ตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
  • พ.ศ. 2537 ได้รับพระราทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ " พระอุดมประชานาถ "

มรณภาพแก้ไข

หลวงพ่อเปิ่น มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๐.๕๕ รวมอายุ ๗๙ ปี พรรษา ๕๔ ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตาม แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความมีสติของศิษยานุศิษย์ คุณงามความดีของท่าน ก็จะสืบทอดต่อไปให้ประชาชนทำตาม หลักธรรมที่ท่านสอนคือสอนให้ปฏิบัติตัวให้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และรู้จักปลงในทุกสิ่งทุกอย่างว่า ทุกอย่างในชีวิตมันไม่แน่นอน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมแก้ไข