พระอชิตนาถ[1] เป็น ตีรถังกร องค์ที่สองของห้วงเวลาปัจจุบัน อวสรรปิณี (ครึ่งวัฏจักร) ในศาสนาเขน[2] พระอชิตนาถเป็นบุตรจองพระเจ้าชิตศัตรูและพระนางวิชัยเทวีแห่งอโยธยา ในราชวงศ์อิศวกุในวัน มาฆ-ศุกล-ทษมี (วันที่สิบของคืนพระจันทร์ครึ่งดวงของเดือน มาฆะ)[2] พระอชิตนาถสูง 450 ธนุศ (1350 เมตร) และมีชีวิตอยู่ในช่วง 508.032 x 1018 ปีก่อน และมีอายุ 72 x 105 ปูราวะ[1]

พระอชิตนาถ
ตีรถังกรองค์ที่สอง
พระอชิตนาถ
เป็นที่บูชาในศาสนาเชน
สืบทอดตำแหน่งจากพระฤษภนาถ
สืบทอดตำแหน่งโดยพระสัมภาวนาถ
สัญลักษณ์ช้าง
ความสูง450 bows (1,350 เมตร)
อายุขัย72 lakh ปุรวะ (508.032 x 1018 ปี)
สีกายทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
เสียชีวิต
บิดา-มารดา
  • ชิตศัตรู (บิดา)
  • วิชัยเทวี (มารดา)

ท่าเข้าถึง เกวลญาณ ใต้ต้นสาละ และเข้าถึง โมกษะ ที่ศิขรจี[3][1] และมีพระสิงหเสนเป็น คณธร ของท่าน[1]

ไชนมนเทียร แก้

อ้างอิง แก้

บรรณานุกรม แก้

  • Jain, Vijay K. (2015), Acarya Samantabhadra's Svayambhustotra: Adoration of The Twenty-four Tirthankara, Vikalp Printers, ISBN 978-81-903639-7-6, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 September 2015,   บทความนี้รวมเอาเนื้อความจากแหล่งอ้างอิงนี้ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
  • Krishna, Nanditha; Amirthalingam, M. (2014) [2013], Sacred Plants of India, Penguin Books, ISBN 978-9-351-18691-5
  • Tandon, Om Prakash (2002) [1968], Jaina Shrines in India (1 ed.), New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, ISBN 81-230-1013-3
  • Tukol, T. K. (1980), Compendium of Jainism, Dharwad: University of Karnataka

อ่านเพิ่มเติม แก้