พระองค์เจ้านโรดม รัตนาเทวี

พระองค์เจ้านโรดม รัตนาเทวี (อังกฤษ: Her Royal Highness Norodom Rattana Devi)

พระองค์เจ้านโรดม รัตนาเทวี

นโรดม รัตนาเทวี
พระองค์เจ้าแห่งกัมพูชา
พระสวามีอันเซียว ลา ปลาเนตา
ราชวงศ์นโรดม
พระบิดาสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
พระมารดาพระองค์เจ้านโรดม มารี รณฤทธิ์
ประสูติ18 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (48 ปี)

พระประวัติแก้ไข

พระองค์เจ้านโรดม รัตนาเทวี ประสูติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เป็นพระธิดาพระองค์ที่ 3 และพระองค์เดียวใน สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ และ พระองค์เจ้านโรดม มารี รณฤทธิ์ พระชายาพระองค์แรก ทรงเป็นพระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ โดยปัจจบันทรงงานด้านการเมืองเช่นพระบิดา โดยทรงเป็นประธานแห่งชาติแนวร่วมอิสระความเป็นกลาง ความสงบแห่งกัมพูชา และยังทรงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนของจังหวัดกระแจะโดยรัฐสภากัมพูชา ให้ความเห็นมควรด้วย โดยได้รับการเลือกตั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2546

ด้านชีวิตส่วนพระองค์ทรงเสกสมรสกับ อันเซียว ลา ปลาเนตา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543