พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ (พ.ศ. 2323 — พ.ศ. 2364) หรือพระนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระโอรสพระองค์โตในพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี กับกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ ประสูติเมื่อปีชวด โทศก จ.ศ. 1142 พ.ศ. 2323 มีพระโสทรานุชาคือ พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรนทรบริรักษ์

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ

ฉิม
พระสัมพันธวงศ์เธอ
ประสูติพ.ศ. 2323
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2364
พระนามเต็ม
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลนรินทรกุล
พระราชบิดากรมหมื่นนรินทรพิทักษ์
พระราชมารดาพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี

ในรัชกาลที่ 2 ทรงสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม[1] เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2364

กรมหมื่นนรินทรเทพ มีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้

  1. หม่อมเจ้าหญิงยี่สุ่น นรินทรกุล (ประสูติ พ.ศ. 2342 สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2421 สิริชนมายุ 80 ปี)
  2. หม่อมเจ้าหญิงปี นรินทรกุล (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2404)
  3. หม่อมเจ้าอิ่ม นรินทรกุล (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2396)
  4. หม่อมเจ้าหญิงน้อย นรินทรกุล
  5. หม่อมเจ้าพุก นรินทรกุล (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2387)

พงศาวลี

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. จดหมายความทรงจำ ของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีฯ, ข้อ ๒๕๕ หน้า ๕๓๗ และ “การพระศพ กรมหมื่นอินทรพิพิธ และกรมหมื่นนรินทรเทพ จ.ศ. ๑๑๘๒ ปีมะโรง โทศก,” ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๘), หน้า ๑๔๔.