พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เป็นสถูปที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2514[1]

ประวัติ แก้

ในปี พ.ศ. 2502 พันตำรวจเอก นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ในขณะนั้น) ได้ร่วมกับประชาชน จัดสร้างอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเส้นทางเดินทัพ และสถานที่ตั้งค่ายในอดีต โดยเป็นสถานที่สุดท้ายในการทรงกรีฑาทัพผ่านก่อนที่พระองค์จะสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2508 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ได้ทรงเจิมและทรงสุหร่ายศิลาฤกษ์และแผ่นอิฐที่นำมาจากพระเจดีย์องค์เดิม ซึ่งประดิษฐาน ณ เมืองหาง รัฐไทใหญ่ ประเทศพม่า (ก่อนจะถูกทำลาย)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อสร้างวัตถุมงคลหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างพระสถูปฯ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานเปิดอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2514

พระสถูป แก้

พระสถูปเจดีย์ เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ขนาดกว้าง 10.30 เมตร สูง 25.12 เมตร ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละด้านมีแผ่นศิลาสลักลวดลาย เรื่องราวพระประวัติ

บริเวณอนุสรณ์สถานดังกล่าว มีการจัดสร้าง "ค่ายหลวงที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง)" ซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์

กิจกรรมสำคัญ แก้

  • วันยุทธหัตถี เป็นงานรัฐพิธี ซึ่งจะจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องสักการะ ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี
  • งานสรงน้ำพระสถูป ตรงกับวันที่ 16 เมษายนของทุกปี จะจัดให้มีพิธีสรงน้ำ โดยจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ
  • งานวันคล้ายวันสวรรคต ตรงกับวันที่ 25 เมษายนของทุกปี ซึ่งจัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสักการะ
  • ถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์ จะถูกจัดให้มีกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณทางเข้าพระสถูปฯ

อ้างอิง แก้

  1. เอกสารประชาสัมพันธ์ "พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์. เทศบาลตำบลเมืองงาย