พระศรีศิลป์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระศรีศิลป์ เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์และพระราชโอรสในสมัยกรุงศรีอยุธยา สามารถหมายถึง