พระยาจุฬาราชมนตรี (สน)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) เกิดเมื่อปีใดไม่ปรากฏ บิดาคือพระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) มารดาชื่อคุณหญิงแสง มีศักดิ์เป็นหลานของพระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) เข้ารับราชการในกรมท่าขวาเป็นหลวงศรียศ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนได้รับตำแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรี ไม่ปรากฏว่าเสียชีวิตเมื่อใด

พระยาจุฬาราชมนตรี (สน)
จุฬาราชมนตรี
ชาติ ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย
สมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด ไม่ทราบ
ไทย พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
เสียชีวิต ไม่ทราบ
ไทย พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
บิดา พระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี)
มารดา คุณหญิงแสง
หมวดหมู่:จุฬาราชมนตรี

อ้างอิงแก้ไข

  • สำละ วรนิวัฒน์. การเผยแพร่อิสลามในสยาม ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชน 3 ยุคสมัย. กทม. : จิรัชการพิมพ์, 2544.
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549. หน้า 23.