พระยาจุฬาราชมนตรี (สน)

พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) เกิดเมื่อปีใดไม่ปรากฏ บิดาคือพระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) มารดาชื่อคุณหญิงแสง มีศักดิ์เป็นหลานของพระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) เข้ารับราชการในกรมท่าขวาเป็นหลวงศรียศ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนได้รับตำแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรี ไม่ปรากฏว่าเสียชีวิตเมื่อใด

พระยาจุฬาราชมนตรี (สน)
จุฬาราชมนตรี คนที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2275 – พ.ศ. 2301
กษัตริย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ก่อนหน้าพระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว)
ถัดไปพระยาจุฬาราชมนตรี (เซน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เชื้อชาติไทยเชื้อสายเปอร์เซีย
ศาสนาอิสลาม นิกายชีอะฮ์
บุพการี
  • พระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) (บิดา)
  • คุณหญิงแสง (มารดา)

อ้างอิง แก้

  • สำละ วรนิวัฒน์. การเผยแพร่อิสลามในสยาม ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชน 3 ยุคสมัย. กทม. : จิรัชการพิมพ์, 2544.
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549. หน้า 23.
ก่อนหน้า พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) ถัดไป
พระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว)   พระยาจุฬาราชมนตรี คนที่ 3
(พ.ศ. 2275 — 2301)
  พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน)