พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน)

พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน)เป็นบุตรของพระยาเพชรพิชัย (ใจ) กับคุณหญิงแฉ่ง เกิดเมื่อปีใดไม่ปรากฏ บิดาและน้องชายของท่านเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ส่วนท่านยังนับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะหฺต่อมา เข้ารับราชการในกรมท่าขวาและกองอาสาจามจนได้รับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ได้รับพระราชทานเกียรติยศเสมอเจ้าพระยาพระคลังแต่มิได้ตั้งให้เป็นเจ้าพระยา ไม่ทราบว่าเสียชีวิตเมื่อใด บุตรของท่านชื่อ ก้อนแก้ว ได้เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกในสมัยรัตนโกสินทร์

พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน)
จุฬาราชมนตรี คนที่ 4
ก่อนหน้าพระยาจุฬาราชมนตรี (สน)
ถัดไปพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เชื้อชาติไทยเชื้อสายเปอร์เซีย
ศาสนาอิสลาม นิกายชีอะฮ์
คู่สมรสคุณหญิงกรองทอง
บุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว)
บุพการี

อ้างอิง

แก้
  • สำละ วรนิวัฒน์. การเผยแพร่อิสลามในสยาม ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชน 3 ยุคสมัย. กทม. : จิรัชการพิมพ์, 2544.
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
ก่อนหน้า พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน) ถัดไป
พระยาจุฬาราชมนตรี (สน)   พระยาจุฬาราชมนตรี คนที่ 4
  ยุบเลิกบรรดาศักดิ์
ถัดไป: พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว)