พระยาคำม้าว วิไล

พระยาคำม้าว วิไล เป็นนักการเมืองลาว เขาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของขบวนการลาวอิสระที่ร่วมต่อสู้เพื่อให้ประเทศลาวเป็นเอกราช พระยาคำม้าวได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลาวเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 - 23 เมษายน พ.ศ. 2489[1]

พระยาคำม้าว วิไล
นายกรัฐมนตรีพระราชอาณาจักรลาว
ดำรงตำแหน่ง
20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 – 23 เมษายน พ.ศ. 2489
ก่อนหน้า เจ้าเพชรราช รัตนวงศา
ถัดไป เจ้ากินดาวง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศาสนา พุทธ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bobbyer, Claire; Spooner, Andrew (2013). Vietnam, Cambodia & Laos Footprint Handbook. Footprint Travel Guides. p. 421. ISBN 9781907263644. สืบค้นเมื่อ 23 November 2014.
ก่อนหน้า พระยาคำม้าว วิไล ถัดไป
เจ้าเพชรราช รัตนวงศา    
นายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
(20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 – 23 เมษายน พ.ศ. 2489)
  เจ้ากินดาวง