บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Cao Guojiu.jpg

เช่าก๊กกู๋ (จีน: 曹國舅; พินอิน: Cáo Guójiù เฉากั๋วจิ้ว; อังกฤษ: Royal Brother-in-law Cao) เป็นเทพองค์หนึ่งในกลุ่มแปดเทพของลัทธิเต๋าเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีศักดิ์เป็นน้องชายของพระนางเฉา มเหสีพระเจ้าซ่งเหรินจง

อ้างอิงแก้ไข