พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ ยโสธโร)

พระมงคลศีลาจารย์ (หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดวังหว้า และอดีตเจ้าคณะหมวดเนินฆ้อ อดีตเจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ ท่านเป็นพระที่มีอายุยืนยาว และมีเมตตาธรรมสูง ท่านพัฒนาวัดวังหว้า จนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน และให้ความสำคัญของการศึกษากับโรงเรียนวัดวังหว้าเป็นอย่างมาก เช่น ไปตัดไม้มาเพื่อสร้างอาคารเรียน และบริจาคเงินเพื่อการศึกษาต่างๆ มากมาย

พระมงคลศีลาจารย์
(คร่ำ ยโสธโร)
หลวงปู่คร่ำ ท่านพ่อคร่ำ
เกิด20 ตุลาคม พ.ศ. 2440 เกิดที่บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
มรณภาพ1 ธันวาคม พ.ศ. 2540
อายุ100
อุปสมบทพ.ศ. 2460 (อายุ 20 ปี) วัดวังหว้า จังหวัดระยอง
พรรษา80
วัดวัดวังหว้า
จังหวัดระยอง
สังกัดมหานิกาย
ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะหมวดเนินฆ้อ , อดีตเจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

หลวงปู่ท่านมีนามเดิมว่า " คร่ำ " นามสกุล " อรัญวงศ์ " ท่านเกิดเมื่อวันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2440 ณ บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โยมบิดาชื่อ นายครวญ โยมมารดาชื่อ นางต้อย อรัญวงศ์ หลวงปู่ท่านเป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน ได้แก่[1]

 1. พระมงคลศีลาจารย์ (หลวงปู่คร่ำ อรัญวงศ์)
 2. นางเลื่อม อรัญวงศ์
 3. นายเกิด อรัญวงศ์
 4. นายทองสุข อรัญวงศ์

การศึกษาแก้ไข

หลวงปู่คร่ำเมื่อเยาว์วัย อายุได้ 11 ปี บิดาของท่านได้นำไปฝากไว้ ณ วัดวังหว้า จังหวัดระยอง เพื่อรับการศึกษาตามประเพณีในสมัยนั้น หลวงปู่ได้เรียนอักษรสมัยประถมในแบบ ก. กา และศึกษาหนังสือขอม จนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี

อุปสมบทแก้ไข

เมื่อหลวงปู่คร่ำอายุได้ 20 ปี บริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบท ณ วัดวังหว้า จังหวัดระยอง ในวันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2460[2] โดยมี

 • - พระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆการบูรพาทิศ (ปั้น อินทสโร) วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม (วัดทะเลน้อย) อ.แกลง จ.ระยอง
 • - พระกรรมวาจาจารย์ พระใบฏีกาหล่ำ วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง
 • - พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการเผื่อน วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

ได้รับฉายาทางธรรมว่า " ยโสธโร " แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งยศ

การปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2464 เป็นเจ้าอาวาส วัดวังหว้า
 • พ.ศ. 2474 เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะหมวดเนินฆ้อ
 • พ.ศ. 2479 เป็นเจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
 • พ.ศ. 2486 เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2476 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูประทวน
 • พ.ศ. 2481 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าอาวาสราษฎร์ชั้น ตรี
 • พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าอาวาสราษฎร์ชั้น โท
 • พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าอาวาสราษฎร์ชั้น เอก
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น สามัญ ที่ " พระมงคลศีลาจารย์ "

พระมหากรุณาธิคุณแก้ไข

 • วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2530 สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จมานมัสการที่วัดวังหว้า
 • วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2533 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จมานัสการที่วัดวังหว้า
 • วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2537 เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายวัตถุมงคล
 • วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาเยี่ยมที่วัดวังหว้า
 • วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช รับพระราชทานพัด และสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ " พระมงคลศีลาจารย์ "

มรณภาพแก้ไข

หลวงปู่คร่ำ ได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เวลา 14.20 น. ด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมอายุได้ 100 ปี พรรษาที่ 80

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ ยโสธโร) ถัดไป
-   เจ้าอาวาสวัดวังหว้า
(พ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2540)
  พระครูเกษมอรรถากร