พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ ยโสธโร)

พระมงคลศีลาจารย์ (หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดวังหว้า และอดีตเจ้าคณะหมวดเนินฆ้อ อดีตเจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ ท่านเป็นพระที่มีอายุยืนยาว และมีเมตตาธรรมสูง ท่านพัฒนาวัดวังหว้า จนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน และให้ความสำคัญของการศึกษากับโรงเรียนวัดวังหว้าเป็นอย่างมาก เช่น ไปตัดไม้มาเพื่อสร้างอาคารเรียน และบริจาคเงินเพื่อการศึกษาต่างๆ มากมาย


พระมงคลศีลาจารย์
(คร่ำ ยโสธโร)
หลวงปู่คร่ำ ท่านพ่อคร่ำ
190px
เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2440 เกิดที่บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
มรณภาพ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540
อายุ 100
อุปสมบท พ.ศ. 2460 (อายุ 20 ปี) วัดวังหว้า จังหวัดระยอง
พรรษา 80
วัด วัดวังหว้า
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
ตำแหน่ง อดีตเจ้าคณะหมวดเนินฆ้อ , อดีตเจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ

ประวัติแก้ไข

หลวงปู่ท่านมีนามเดิมว่า " คร่ำ " นามสกุล " อรัญวงศ์ " ท่านเกิดเมื่อวันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2440 ณ บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โยมบิดาชื่อ นายครวญ โยมมารดาชื่อ นางต้อย อรัญวงศ์ หลวงปู่ท่านเป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน ได้แก่[1]

 1. พระมงคลศีลาจารย์ (หลวงปู่คร่ำ อรัญวงศ์)
 2. นางเลื่อม อรัญวงศ์
 3. นายเกิด อรัญวงศ์
 4. นายทองสุข อรัญวงศ์

การศึกษาแก้ไข

หลวงปู่คร่ำเมื่อเยาว์วัย อายุได้ 11 ปี บิดาของท่านได้นำไปฝากไว้ ณ วัดวังหว้า จังหวัดระยอง เพื่อรับการศึกษาตามประเพณีในสมัยนั้น หลวงปู่ได้เรียนอักษรสมัยประถมในแบบ ก. กา และศึกษาหนังสือขอม จนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี

อุปสมบทแก้ไข

เมื่อหลวงปู่คร่ำอายุได้ 20 ปี บริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบท ณ วัดวังหว้า จังหวัดระยอง ในวันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2460[2] โดยมี

 • - พระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆการบูรพาทิศ (ปั้น อินทสโร) วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม (วัดทะเลน้อย) อ.แกลง จ.ระยอง
 • - พระกรรมวาจาจารย์ พระใบฏีกาหล่ำ วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง
 • - พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการเผื่อน วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

ได้รับฉายาทางธรรมว่า " ยโสธโร " แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งยศ

การปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2464 เป็นเจ้าอาวาส วัดวังหว้า
 • พ.ศ. 2474 เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะหมวดเนินฆ้อ
 • พ.ศ. 2479 เป็นเจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
 • พ.ศ. 2486 เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2476 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูประทวน
 • พ.ศ. 2481 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าอาวาสราษฎร์ชั้น ตรี
 • พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าอาวาสราษฎร์ชั้น โท
 • พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าอาวาสราษฎร์ชั้น เอก
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น สามัญ ที่ " พระมงคลศีลาจารย์ "

พระมหากรุณาธิคุณแก้ไข

 • วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2530 สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จมานมัสการที่วัดวังหว้า
 • วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2533 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จมานัสการที่วัดวังหว้า
 • วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2537 เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายวัตถุมงคล
 • วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาเยี่ยมที่วัดวังหว้า
 • วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช รับพระราชทานพัด และสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ " พระมงคลศีลาจารย์ "

มรณภาพแก้ไข

หลวงปู่คร่ำ ได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เวลา 14.20 น. ด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมอายุได้ 100 ปี พรรษาที่ 80

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ ยโสธโร) ถัดไป
-   เจ้าอาวาสวัดวังหว้า
(พ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2540)
  พระครูเกษมอรรถากร