พระพุทธเทวปฏิมากร

พระพุทธเทวปฏิมากร
Phra Buddha Theva Patimakorn (I).jpg
พระพุทธเทวปฏิมากร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม พระพุทธเทวปฏิมากร
ชื่อสามัญ -
ประเภท พระพุทธรูป
ศิลปะ ปางสมาธิ ศิลปะอยุธยา
ขนาด
• ความกว้าง
• ความสูง

62 นิ้ว
79 นิ้ว (ตลอดถึงพระรัศมี)
วัสดุ สำริด ลงรักปิดทอง
สถานที่ประดิษฐาน พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ความสำคัญ บรรจุพระสรีรางคาร รัชกาลที่ 1
หมายเหตุ

พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดศาลาสี่หน้า (ปัจจุบันคือ วัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.) เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดโพธาราม(วัดโพธิ์)ใหม่ในปี พ.ศ. 2331 โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม เมื่อแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2344 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส"  ให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาสี่หน้ามาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งถวายพระนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร”

อ้างอิงแก้ไข