พระพุทธเทวปฏิมากร

พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดศาลาสี่หน้า (ปัจจุบันคือ วัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.) เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดโพธาราม(วัดโพธิ์)ใหม่ในปี พ.ศ. 2331 โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม เมื่อแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2344 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส"  ให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาสี่หน้ามาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งถวายพระนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร”

พระพุทธเทวปฏิมากร
ชื่อเต็มพระพุทธเทวปฏิมากร
ชื่อสามัญ-
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะปางสมาธิ ศิลปะอยุธยา
ความกว้าง62 นิ้ว
ความสูง79 นิ้ว (ตลอดถึงพระรัศมี)
วัสดุสำริด ลงรักปิดทอง
สถานที่ประดิษฐานพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ความสำคัญบรรจุพระสรีรางคาร รัชกาลที่ 1
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อ้างอิง

แก้