พระนิจิโร

(เปลี่ยนทางจาก พระนิชิโร)

พระนิจิโร (日朗, ค.ศ. 1245- ค.ศ. 1320) เป็นสาวกและศิษย์เอกของพระนิจิเร็ง และเป็นหลานของพระนิชโช

พระนิจิโรต้องการจะติดตาม พระนิจิเรน เมื่อพระนิจิเรนถูกเนรเทศในปี ค.ศ. 1261 แต่พระนิจิโรไม่สามารถทำได้ เพราะถูกห้ามโดยพระนิจิเรน

พระนิจิโรเห็นด้วยกับพระนิชโช ในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนิกายเทียนไท้ พระนิจิโรได้สร้างวิหารสวดมนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ วัดอิเกงามิ ฮมมนจิ สถานที่ที่พระนิจิเร็งดับขันธ์ นิกายของพระนิจิโรในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของนิจิเร็นชู พระนิจิโรได้ตั้งแต่ พระสงฆ์อาวุโส 9 รูป ในจำนวนนั้นมี พระนิจิโซ และ พระนิจิอิน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้