พระนางฮ็อนแอ

พระนาง ชอนชู วังแทฮู (เกาหลี천추태후; ฮันจา千秋太后) หรือ สมเด็จพระพันปีหลวงชอนชู เป็นพระราชธิดาองค์โตของพระเจ้าแทจงกับสมเด็จพระชายาซอนอึย มีพระนามเดิมว่า ฮวางโบซู หรือ เจ้าหญิงหญิงซู พระนางมีพระเชษฐาคือ พระเจ้าซองจงแห่งโครยอหรือ เจ้าชายวังชี และมีพระขนิษฐา คือ เจ้าหญิงซอล หรือ พระนางฮอนจอง

พระนางฮ็อนแอ
พระราชสวามีพระเจ้าคยองจง
พระนามเต็ม
สมเด็จพระพันปีหลวงชอนชู
พระบุตรพระเจ้ามกจงแห่งโครยอ องค์ชายวังกึมแห่งฮวางจู
ราชวงศ์โครยอ
พระราชบิดาพระเจ้าแทจง
พระราชมารดาสมเด็จพระชายาซอนอึย
ประสูติค.ศ. 964
สวรรคตค.ศ. 1029

ประวัติแก้ไข

ปีค.ศ. 979 เจ้าหญิงฮวางโบซูพร้อมกับเจ้าหญิงฮวางโบซอลได้อภิเษกไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ เจ้าหญิงฮวางโบซูจึงได้รับพระนามมเหสีว่า สมเด็จพระราชินีฮอนแอ แห่งฮวางจู(헌애왕후 , 獻哀王后) ส่วนเจ้าหญิงฮวางโบซอลได้รับพระนามมเหสีว่า สมเด็จพระราชินีฮอนจอง แห่งฮวางจู(헌정왕후 , 獻貞王后) ปีค.ศ. 980 สมเด็จพระราชินีฮอนแอทรงพระครรภ์และประสูติพระราชโอรส คือ เจ้าชายวังซง ปีค.ศ. 981 พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอสวรรคต เจ้าชายวังชีพระเชษฐาของสมเด็จพระราชินีฮอนแอขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซองจงแห่งโครยอ พระเจ้าซองจงทรงให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอ สมเด็จพระราชินีฮอนจองพร้อมกับเหล่าพระมเหสีและพระสนมของพระเจ้าคยองจงออกจากวังหลวงทั้งหมด แต่พระเจ้าซองจงทรงให้เจ้าชายวังซงอยู่ในวังต่อไปและภายหลังทรงแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าชายแคลองรัชทายาทแห่งโครยอ พระเจ้าซองจงพระราชทานนามให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอว่า สมเด็จพระราชินีซุงด็อก และพระราชทานวังซุงด็อกให้แต่สมเด็จพระราชินีซุงด็อกและสมเด็จพระราชินีฮอนจองทรงกลับไปประทับที่วังมยองบกกับพระนางซินจองผู้เป็นพระอัยยิกา

ปี ค.ศ. 983 อาณาจักรเหลียวได้นำทัพมาบุกตอนเหนือของอาณาจักรโครยอ สมเด็จพระราชินีซุงด็อกได้มีรับสั่งที่จะต้านศึกอาณาจักรเหลียว คังกัมชันแม่ทัพใหญ่เห็นด้วยกับรับสั่งของสมเด็จพระราชินีซุงด็อก จึงให้การสนับสนุนสมเด็จพระราชินีซุงด็อกแต่กลับถูกคัดค้านไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าซองจง เรื่องต้านศึกอาณาจักรเหลียวทำให้พระเจ้าซองจงและสมเด็จพระราชินีซุงด็อกต้องบาดหมางกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระเจ้าซองจงเกรงกลัวต่ออาณาจักรเหลียวจึงคิดจะยอมแพ้ แต่สมเด็จพระราชินีซุงด็อกไม่ทรงคิดยอมแพ้ ภายหลังพระสงครามยุติลง

ปี ค.ศ. 997 พระเจ้าซองจงแห่งโครยอสวรรคต เจ้าชายวังซงจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อมีพระนามว่า พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ พระเจ้ามกจงพระราชทานนามให้สมเด็จพระราชินีซุงด็อกว่า ชอนชูวังแทฮู พระพันปีชอนชูทรงเห็นว่าพระเจ้ามกจงยังทรงพระเยาว์ พระนางจึงได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระนางทำให้อาณาจักรโครยอเป็นปึกแผ่นมั่นคง ปราศจากศึกภายใน สงครามภายนอก พระพันปีชอนชูก็ทรงสนับสนุนคิมชียางเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักและแต่งงานใหม่กับคิมชียางจนบาดหมางกับเหล่าขุนนางกลุ่มซิลลา ภายหลังขุนนางกลุ่มซิลลาต่อต้านพระพันปีชอนชูทำให้พระราชอำนาจของพระนางในราชสำนักเริ่มสั่นคลอน และทำให้พระเจ้ามกจงทรงออกห่างจากพระพันปีชอนชู ภายหลังทรงครรภ์กับคิมชียางและประสูติพระโอรสคือ เจ้าชายจินแห่งฮวางจูเป็นเหตุทำให้คิมชียางก่อกบฏยึดอำนาจพระเจ้ามกจงและพระพันปีชอนชู แม่ทัพคังโจได้นำกองทัพจากชายแดนทิศเหนือลงมาปราบกบฏคิมชียางทำให้พระเจ้ามกจงกลับสู่ราชสำนักและทรงประกาศสละราชบัลลังก์ หลังจากพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์พระองค์ได้พาพระพันปีชอนชูและสมเด็จพระราชินีซอนจองพระมเหสีของพระองค์เสด็จไปวังชุงจู เจ้าชายวังซุนพระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีฮอนจองและเจ้าชายวังอุกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโครยอทำให้ขุนนางกลุ่มซิลลามีอำนาจในราชสำนักมากขึ้นโดยมีสมเด็จพระราชินีมุนฮวาพระมเหสีของพระเจ้าซองจงแห่งโครยอสนับสนุนและให้ทหารตามไปปลงพระชนม์พระเจ้ามกจงแห่งโครยอในปี ค.ศ. 1009ด้วยเหตุเกรงว่าพระพันปีชอนชูจะเสด็จกลับราชสำนัก หลังจากทหารของสมเด็จพระราชินีมุนฮวาสังหารพระเจ้ามกจงแล้วได้นำพระพันปีชอนชูและสมเด็จพระราชินีซอนจองไปที่วังชุงจูโดยสมเด็จพระราชินีฮอนอึยพระมเหสีอีกพระองค์ของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอเป็นผู้ดูแลพระพันปีชอนชูกับสมเด็จพระราชินีซอนจองแต่ได้กักตัวสองพระนางไว้ในตำหนักเล็กๆในวังชุงจู ปี ค.ศ. 1010จักรพรรดิเหลียวเซิ่งจงนำทัพอาณาจักรเหลียว จำนวน 400,000 นาย มาบุกโครยอข่าวสงครามเหลียวทราบถึงพระพันปีชอนชูทำให้พระนางนำทหารจากวังชุงจูมาช่วยเหลือพระเจ้าฮย็อนจงจนสามารถชนะสงครามได้ แต่ในสงครามครั้งนี้ได้สูญเสียแม่ทัพคังโจไป หลังสงครามยุติลงพระพันปีชอนชูพร้อมกับสมเด็จพระราชินีซอนจองเสด็จไปประทับที่วังมยองบกเมืองฮวางจู จนในปี ค.ศ. 1029 พระพันปีชอนชู สวรรคตอย่างสงบ ในพระราชวังมยองบก โดยมีพระชนม์ 65 พรรษา พระนางได้ถูกจารึกว่าเป็นวีรสตรีแห่งโครยอที่ได้ทำสงครามขับไล่อาณาจักรเหลียวออกจากอาณาจักรโครยอ

พระราชวงศ์แก้ไข

พระราชอัยกา

พระราชอัยยิกา

พระราชบิดา

  • พระเจ้าแทจง (대종, 戴宗)

พระราชมารดา

  • สมเด็จพระชายาซอนอึย ตระกูล ยู (선의왕후 유씨, 宣義王后 劉氏)พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจ กับ สมเด็จพระจักรพรรดินีจองด๊อก ตระกูล ยู

พระเชษฐา

พระขนิษฐา

พระราชสวามี

พระราชโอรส

พระภาคิไนย

ดูเพิ่มแก้ไข