พระนางฮ็อนจ็อง

พระนางฮ็อนจ็อง (เกาหลี헌정왕후 황보씨; ฮันจา獻貞王后; 966 – 1 กรกฎาคม 992) พระนามเดิมคือ ฮวังโบซ็อล หรือ เจ้าหญิงซ็อล เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่สองของพระเจ้าแทจงกับพระชายาซ็อนอึย พระองค์ประสูติที่พระราชวังมย็องบก เมืองฮวังจู พระองค์พร้อมกับพี่น้องเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากพระบิดาและพระมารดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ในระหว่างการเกิดความวุ่นวายในรัชสมัย พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ พระราชาลำดับที่ 4 พระนางซินจองพระอัยกีจึงได้เป็นผู้เลี้ยงดูพระองค์พร้อมกับพี่น้อง เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 15 ชันษา พระองค์และเจ้าหญิงซูได้อภิเษกกับ พระเจ้าคย็องจง พระราชาลำดับที่ 5 พระองค์จึงได้พระนามใหม่ว่า ฮ็อนจ็อง ฮวังฮู พระมเหสีองค์ที่ 4 และเจ้าหญิงซูมีพระนามใหม่ว่า ฮ็อนแอ ฮวังฮู พระมเหสีองค์ที่ 3 ของ พระเจ้าคย็องจง ปี ค.ศ. 981 พระเจ้าคยองจงสิ้นพระชนม์พระองค์และพระนางฮ็อนแอจึงได้เสด็จกลับพระราชวังมยองบก ไม่นานหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับพระราชวังมย็องบกพระนางซินจ็องพระอัยกีก็สิ้นพระชนม์ ขณะที่ประทับที่วังมยองบกพระองค์ได้พบกับเจ้าชายวังอุกแห่งเมืองคยองจู ทั้งสองพระองค์มีความรักต่อกัน ต่อมาพระองค์จึงได้อภิเษกกับเจ้าชายวังอุกและมีพระราชโอรสคือ เจ้าชายวังซุน หลังจากพระนางประสูติเจ้าชายวังซุนพระนางก็สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 992 และปี ค.ศ. 993 เจ้าชายวังอุกก็สิ้นพระชนม์ พระนางฮ็อนแอจึงได้เลี้ยงดูเจ้าชายวังซุน

พระนางฮ็อนจ็อง
พระสวามีพระเจ้าคยองจง
พระเจ้าอันจง
พระราชบุตรพระเจ้าฮย็อนจง
ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาพระเจ้าแทจง
พระมารดาพระชายาซ็อนอึย
ประสูติค.ศ. 966
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 992

พระนางฮ็อนจ็องนั้นเป็นเจ้าหญิงที่ปราดเปรื่องด้านการดนตรี พระองค์ชำนาญการบรรเลงผีผาและขลุ่ย พระนางเป็นที่เล่าขานว่ามีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก