พระนางซินจ็องแห่งโครยอ

(เปลี่ยนทางจาก พระนางซินจ็อง (โครยอ))

สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ฮวางจู แห่ง มยองบกกุง พระมเหสีลำดับที่ 4 ในพระเจ้าแทโจกษัตริย์แห่งราชวงศ์โครยอพระนางเป็นพระมารดาองค์ชายวัง อุก (พระบิดาของพระเจ้าซองจง,องค์หญิงฮวางโบซู และองค์หญิงฮวางโบซอล) และพระราชินีแทมก(พระมเหสีในพระเจ้าควางจง, พระมารดาของพระเจ้าคยองจง) นางเป็นผู้เลี้ยงดูพระเจ้าซองจง, องค์หญิงฮวางโบซู และองค์หญิงฮวางโบซอลหลังจากที่พระชายาซอนอึยพระสุนิสา (ลูกสะใภ้) สิ้นพระชนม์ลงอย่างกะทันหัน

พระราชินีซินจอง
신정왕후
ประสูติพ.ศ. 1443
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 1526
พระราชสวามีพระเจ้าแทโจ
พระราชบุตรองค์ชายวัง อุก,สมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก ฮวางจู แห่งมยองบกกุง
พระนามเต็ม
สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ฮวางจู แห่งมยองบกกุง
ราชวงศ์โครยอ

เมื่อ พระเจ้าซองจง ขึ้นครองราชย์ พระนัดดาของพระนางต้องการเปลี่ยนจากการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปสู่การปกครองโดยขุนนางในระบบศักดินาตามอย่างราชวงศ์ซ่งของจีนพระนางซินจองต่อต้านการกระทำนี้อย่างมากโดยก่อนที่พระนางจะสิ้นพระชนม์พระนางได้ขอร้ององค์หญิงฮวางโบซูทายาทของโครยออีกคนหนึ่งให้ช่วยขัดขวางพระเจ้าซองจงให้ถึงที่สุด