พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์

พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทจตุรมุข ยกพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่น ๆ สามารถมองเห็นข้ามกำแพงวังไปเห็นแม่น้ำลพบุรี ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตร กระบวนพยุหยาตราชลมารค และการซ้อมกระบวนยุทธทางน้ำ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ. 2231 สมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมศพจากเมืองลพบุรีมาไว้ที่นี่

พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
สถานะโบราณสถาน
ประเภทพระที่นั่ง
สถาปัตยกรรมอยุธยา
ที่ตั้งพระราชวังโบราณ
เมืองตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเทศประเทศไทย
รื้อถอนพ.ศ. 2310 (ถูกทำลาย)
ในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สร้างลอกแบบจากพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์