พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์

พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์ 1 ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว

พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์
ข้อมูลทั่วไป
สถานะถูกรื้อถอน
ประเภทพระที่นั่ง
เมืองกรุงเทพมหานคร
ประเทศประเทศไทย
เริ่มสร้างพ.ศ. 2429
รื้อถอนพ.ศ. 2499
ผู้สร้างสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประวัติ

แก้

พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากพระที่นั่งอมรพิมานมณีทางทิศตะวันออก เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เมื่องครั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระวรราชเทวี โดยขึ้นพระที่นั่งใหม่ เมื่อวันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ อัฐศก ศุกราช 1248 (พ.ศ. 2429) พระที่นั่งองค์นี้มีพระเฉลียงต่อเนื่องกับ "ห้องน้ำเงิน" ซึ่งทรงใช้เป็นที่ทรงพระสำราญในหมู่พระราชโอรส - ธิดา เจ้านาย และราชอาคันตุกะที่มาเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ ในการเฝ้าแหนแต่ละครั้ง เมื่อมีผู้มาเฝ้าก็จะเสด็จออกรับแขกทางอัฒจันทร์ใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก อัฒจรรย์นี้แยกออกเป็นสองทางคือ ทางหนึ่งขึ้นไปสู่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ และอีกทางหนึ่งแยกขึ้นไปสู่พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากรที่อัฒจันทร์นี้ หม่อมศรีพรหมา ได้บรรยายเกี่ยวกับการรับแขกของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า " พอบ่ายราว 5 โมงเย็น สมเด็จฯ เสด็จออกรับแขกที่ตรงอัฒจันทร์ขั้นสุดท้ายนั่นเอง ถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาก็ว่า ตรงหัวบันไดก็ได้ แต่บันไดของพระที่นั่งกว้างใหญ่ ปูด้วยหินขาวกับดำงดงาม ส่วนแขกเหล่านั้นจะนั่งตามขั้นอัฒจันทร์" ห้องบรรทมของสมเด็จฯ นั้นทรงแบ่งครึ่งประทับร่วมกับสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรสภาพภายในห้องบรรทมนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ทรงบรรยายไว้ว่า "ห้องบรรทมนี่กว้างใหญ่จนแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยมีฉากไม้กั้นและฉากไม้นั้นมีรูปถ่ายติดอยู่เต็ม" ในปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้ถูกรื้อลงแล้วเนื่องจากชำรุดทรุดโทรม

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°44′58″N 100°29′29″E / 13.749359°N 100.4913°E / 13.749359; 100.4913