พระตำหนักกว๊านพะเยา

พระตำหนักกว๊านพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาประทับณ พระตำหนักหลังนี้เป็นเวลา7ปี

หมู่พระตำหนัก แก้

  • พระตำหนักกว๊านพะเยา

เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2514 เป็นพระตำหนัก2ชั้นทาสีฟ้าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • พระตำหนักหลังที่2

เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2514 เป็นพระตำหนักหมู่เรือนไทยยกพื้นสูงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  • พระตำหนักหลังที่3

เป็นพระตำหนักที่กรมชลประทาน และกรมประมง สร้างถวายในปี พ.ศ. 2525 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นพระตำหนักเตี้ยชั้นเดียว โดยโปรดเกล้าให้ใช้สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้า พระตำหนัก3หลังนี้อยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้