พระคุณานันทเถระ

พระคุณานันทะเถระ เป็นพระชาวศรีลังกา ในปฐมวัยมีชื่อว่า ไมเคิล มารดาชื่อ มัลโด สิลวา บิดาชื่อ ไอเนริส แมนดิส บิดาเสียชีวิตปัจจุบันทันด่วนเมื่อไมเคิลยังเล็ก[1] เด็กชายไมเคิลบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 12 ขวบที่วัดกุมารมหาวิหาร[2] โดยความอุปถัมภ์ของดาเนียล วิชัยสุริยะ ในวัยบอกหนังสือ ร่ำเรียนทั้งหนังสือไบเบิล และวิชาพุทธศาสนา ผลงานของท่านเป็นที่แพร่หลายโดย พันเอกเฮนรี สตีล โอลกอตต์และจากหนังสือพิมพ์ Times of Ceylon[3] ในขณะนั้น

พระคุณานันทะเถระ
(Gunananda Thera )
Ven Migettuwatte Gunananda Thera Nayake
Venerable Migettuwatte Gunananda Thera (1823-1890).jpg
เกิด9 กุมภาพันธ์ 2366
มรณภาพ21 มิถุนายน 2433
อายุ67
อุปสมบทพ.ศ. 2387
พรรษา46
วัดวัดทีปดุฏฐาราม
จังหวัดโคลัมโบ
สังกัดเถรวาท
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทีปดุฏฐาราม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ผลงานในพระพุทธศาสนา[4]แก้ไข

 • ดำเนินงานการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์วิทโยทัยในเมืองโคลัมโบ
 • คัดค้านการทำลายเจดีย์ศาสนสถานเก่าแก่ในเมืองอนุราธปุระ ของพระเจ้าวัฏฏคามินี
 • การอภิปรายแก้ข้อสงสัยกรณีศาสนาพุทธ ในปี พ.ศ. 2416

ผลงานหนังสือแก้ไข

 • พุทธธรรมคำถาม
 • ชำแหละคริสตธรรม ,พิฆาตศาสนาคริสต์ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2405)
 • สัมมาทิฐิ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2406)
 • สัทธรรมสงเคราะห์ ,สัตยมรรค (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2410)
 • วิภัชชวาท ,กาพยเสขะ(พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2415)
 • พระพุทธศาสนาในธิเบต (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2422)
 • มิลินทปัญหาฉบับภาษาสิงหล(พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2419)
 • ชาดก 550 ชาติ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2424)

ข้ออ้างประวัติแก้ไข

 1. รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร,พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, (กรุงเทพมหานคร :หจก เชน ปริ้นติ้ง 2551)
 2. ลังกากุมาร,ตามรอยพระอุบาลีไปฟื้นฟูพระศาสนาที่ศรีลังกา,(กรุงเทพมหานคร : มปพ, 2552)
 3. http://www.kalyanamitra.org/daily/dhamma/index.php?option=com_content&task=view&id=4434&Itemid=2
 4. ISBN 974 8961 84 2